Hvis man skal i gang med at bygge nyt hus eller renovere det man har vil spørgsmålet om placeringen af vinduerne i facaden, eller blot deres udformning, hurtigt melde sig.
Vinduer anvendes i stor udstrækning til at udsmykke bygningerne, men ikke desto mindre er vinduernes primære funktion at lukke dagslyset ind i husets indre og skabe et behageligt indeklima.

Denne artikel vil kortfattet beskrive nogle af de forhold vi arkitekter tager i betragtning når vinduerne, rummene og facaderne formes.

VINDUETS HISTORIE
De første vinduer var simple frie åbninger i væggene der kunne få lyset ind i husene. Hvor klimaet eller kulturen krævede en større grad af tæthed blev vægåbningerne tildækket med fx dyrehud, stof eller papir. Senere blev der anvendt udfoldede dyrehorn eller tynde marmorplader når der var behov for et mere stabilt lysgennemtrængeligt materiale.

Romerne var de første der anvendte støbt glas i vinduerne, dog havde disse første glasvinduer ringe optiske egenskaber.

Først i det 17. århundrede blev det i England almindeligt med glasvinduer i boligerne.

DAGSLYSET
Når vi omtaler dagslyset er der tale om tre slags lys, det direkte lys der kommer fra solen på en skyfri dag, det diffuse bløde lys der kommer fra himmelen og sidst reflekslyset der kommer fra det omgivende miljø der reflekterer solens og himmelens lys.

Solens vandring over himmelen dagen og året igennem skaber et dynamisk og skiftende lysspil. Om sommeren står solen op i nordøst og spreder sit lune lys over landskabet. Midt på dagen står solen mod syd, sydvest og kaster et skarpt og energifyldt gulligt lys, for til sidst at gå ned i nordvest med en tiltagende farveintensitet mod orange indtil lysets til sidst forsvinder i den let oplyste himmel.
Fordi solen aldrig står mod nord er nordlyset et roligt og eftertænksomt blåligt lys der kun består af det bløde diffuse himmellys.

Det er derfor vigtigt at vinduer vendes mod de verdenshjørne der understøtter rummets funktion.

LUK DAGSLYSET IND MED OMTANKE
Når dagslyset skal lukkes ind i et rum er der flere forhold der bør tages i betragtning. Fx, hvad er rummets funktion? Hvor meget af solens energi skal dagslyset have lov at tilføre indeklimaet? Hvilket verdenshjørne skal lyset komme fra? Hvor dynamisk skal rummet fornemmes? Hvilke farver skal rummets overflade have for at understøtte lyset.

Er der fx tale om et soveværelse vil det ofte være fordelagtigt at orientere vinduerne mod nord for at undgå generende direkte sollys morgen eller aften og samtidig undgå at solens kraftige middags- og eftermiddagslys har ophedet rummet i en grad der føles ubehageligt når man skal sove.

Er der derimod tale om et køkken- / alrum hvor der løbende igennem dagen er stor aktivitet vil det dynamiske og kraftige lys fra syd og vest være med til skabe et mere kontrastfyldt rum hvor farverne bliver intense og klare. Et rum der ligefrem appellerer til aktivitet.

LYSETS KVALITET
Vores øjne har en fantastisk evne til at tilpasse sig den lysmængde der er i et rum, men er kontrasterne mellem lys og skygge for kraftig og pludselig virker det generende og i værste fald blændende.
Et mørkt rum med meget lidt lys virker dystert og skummelt uanset hvor smukke overflader er og hvor umage man gør sig med indretningen, kun kunstig belysning, selv dagen igennem, kan redde rummet.

På den anden side kan et overbelyst rum opleves fladt og udtryksløst fordi materialernes struktur ikke kan ses fordi der næsten ingen skygger er. Forstil dig at et stykke groft tekstil der belyses kraftigt fra flere sider, det vil skjule den grove struktur materialet naturligt har.

Det er derfor vigtigt at lysets mængde og retning afbalanceres så der skabes et rum af stor belysningsmæssig kvalitet hvor overfladernes og materialernes karakter kan komme til sin ret.

SOLLYSETS ENERGI
Solens lys rummer en stor mængde energi der udlades når lyset absorberes af en overflade, særligt mørke overflader, og omdannes til varme. Denne varme kan i større eller mindre grad bidrage til opvarmningen af et hus uden skadelige virkninger for miljøet.
Men selvom solvarmen er velkommen i vinterhalvåret hvor det sparer på varmeregningen kan det om sommeren skade indeklimaet i form af overophedning, i så alvorlig grad at et rum næsten er ubrugeligt.

Det er derfor vigtigt at de af solens stråler der trænger ind gennem vinduerne kan reguleres med afskærmninger, gardiner ol. så solens energi kan komme ind når den er ønsket men kan holdes ude når den bliver for kraftig.

AFSLUTNING
Afslutningsvis vil jeg naturligvis altid anbefale at der i planlægningsfasen af et byggeri tage kontakt til en arkitekt der har den nødvendige erfaring og programmer der kan visualisere projektet og ikke mindst hvordan lyset vil opleves.

Man skal huske at bygningerne står i mange år og skal danne rammerne om de aktiviteter hvortil huset er tiltænkt, hvor et godt indeklima er af afgørende betydning.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar